Pszichoterápiás módszerek

A pszichoterápia gyűjtőfogalom, sokféle módszert és technikát foglal magában.

A közhiedelemmel ellentétben nem egyszerűen beszélgetés, hanem célzott beavatkozás, melynek egyes esetekben a beszéd az eszköze, más módszerek viszont nem a beszédet helyezik a központba.

A szakember dolga, hogy a páciens problémájához hozzárendelje a megfelelő beavatkozást.

A fő szempont a probléma meghatározása után a cél kitűzése.

Feltáró pszichoterápiák:

Olyan módszerek, amelyek a személyiség fejlődésének, korai alapélmények feltárásával oki változást céloznak meg. A folyamatban a paciens addigi életvezetése, viselkedésmintái, érzelmi reakciómódjai újra értékelődnek, önismerete megnő.

Ennek következtében esetleges tünetei felszámolódnak, környezetével harmóniába kerül, kapcsolatai javulnak, teljesítménye képességeinek megfelelő lesz.

A folyamat több éves és legalább heti két ülés szükséges.

Fokális pszichoterápiák:

Ha a probléma bizonyosan csak egy problémára, vagy élethelyzetre koncentrálódik, annak megoldására fókuszáló (innen az elnevezés) terápiás beavatkozás. Néhány üléstől néhány hónapig tarthat, heti 1-2 ülésben.

Párterápiák:

Partnerkapcsolatokban előforduló problémák, zavarok, elakadások kezelésére. A párkapcsolatokban nagy gyakorisággal fordulnak elő olyan kommunikációs zavarok, amit a párok nem tudnak önállóan kezelni, mivel nincsenek tisztában azok pszichés hátterével, azokkal a prediszpozíciókkal, amelyeket magukkal hoznak a kapcsolatba. Ezek feltárása és kezelése jelentős fordulatot hozhat a kommunikációban, és így a kapcsolatban is. A pár mindkét tagjának jelenléte és együttműködése szükséges. Általában 5-15 ülés hatásos, kéthetes gyakorisággal.

Hipnoterápiák:

A hipnózis megváltozott tudatállapot, amely minden együttműködő embernél létrehozható. Pszichoterápiás alkalmazhatóságát az teszi lehetővé, hogy ebben az állapotban az ember fokozottan fogékonnyá válik szuggesztiókra, másrészt olyan tudattartalmak is felidézhetővé válnak, amik éber állapotban nem.

Fentiekből következik, hogy a hipnózis oki-feltáró és tüneti terápiák végzésére is alkalmas. Tüneti terápiára elsősorban pszichés okokra visszavezethető testi panaszok, fóbiák, szorongásos állapotok esetén alkalmazzuk.

Autogén tréning:

​A vegetatív funkciók egy részének akaratlagos befolyásolásának megtanulásán alapuló terápia, mely elsősorban e kontroll másodlagos hatásán alapul. Szorongás csökkentése, pszichogén testi panaszok befolyásolása az elsődleges alkalmazási területe. Pszichodráma:

Autogén tréning:

A vegetatív funkciók egy részének akaratlagos befolyásolásának megtanulásán alapuló terápia, mely elsősorban e kontroll másodlagos hatásán alapul. Szorongás csökkentése, pszichogén testi panaszok befolyásolása az elsődleges alkalmazási területe.

Pszichodráma:

Csoportos pszichoterápia, elsősorban önismereti célra. A csoportban felmerülő témákat, konfliktusokat a tagok transzponálják élethelyzetekre, amelyeket azután dramatizált formában néhány tag megjelenít. A játék során a szereplők önkéntelenül is saját érzelmi, viselkedési mintáikat jelenítik, meg, erről a csoport többi tagja visszajelzést ad, illetve különböző technikákkal beléphet a szcénába. Az önismereti folyamat 1-2 év alatt épül fel.

Szabad interakciós csoport:

Olyan csoportos pszichoterápia, ahol a csoport működése során a csoporton belüli visszajelzések és a csoport működésének dinamikája, az abban játszott szerep adja az önismereti munka alapját. Szintén 1-2 éves folyamat.

Családterápiák:

Körülbelül 50 éves módszer, újszerűségét az adja, hogy a családot együtt kezeli, mert alapfelfogása szerint a működési zavarok a családi kapcsolatok rendszeréből fakadnak. Újabb irányzatai az egyéni és rendszer kezelést kombinálják.

Kérdezzen!